top of page

Протоколи

Клікніть для завантаження

Переклад протоколу "Катаракта у дорослих"

Важная информация

File Body

Вікова макулярна дегенерація

Ключевые факты

Это описание файла. Кратко опишите содержимое файла. Не забудьте указать контактное лицо, которому можно направить дополнительные вопросы и комментарии.

Переклад протоколу ВМД

Полезно знать

Это описание файла. Кратко опишите содержимое файла. Не забудьте указать контактное лицо, которому можно направить дополнительные вопросы и комментарии.

Діабетична ретінопатія

Важная информация

Это описание файла. Кратко опишите содержимое файла. Не забудьте указать контактное лицо, которому можно направить дополнительные вопросы и комментарии.

Переклад протолу ДРП

Ключевые факты

Это описание файла. Кратко опишите содержимое файла. Не забудьте указать контактное лицо, которому можно направить дополнительные вопросы и комментарии.

Оклюзія вен сітківки. Лікування

Полезно знать

Это описание файла. Кратко опишите содержимое файла. Не забудьте указать контактное лицо, которому можно направить дополнительные вопросы и комментарии.

Переклад протоколу "Оклюзії вен сітківки. Лікування"

Важная информация

Это описание файла. Кратко опишите содержимое файла. Не забудьте указать контактное лицо, которому можно направить дополнительные вопросы и комментарии.

Афліберцепт при Неоваскулярній ВМД

Дослідження порівняння ефективності афліберцепта та ранібізумаба.


Насколько хорошо работает афлиберцепт, и безопасен ли он для лечения пациентов с неоваскулярной возрастной макулярной дегенерацией, в сравнении с другими используемыми в настоящее время видами лечения (ранибизумаб и бевацизумаб) или отсутствием лечения?

Ранібізумаб чи Бевацизумаб?

Чи насправді є відмінності?

Это описание файла. Кратко опишите содержимое файла. Не забудьте указать контактное лицо, которому можно направить дополнительные вопросы и комментарии.

Сравнение эффективности афлиберцепта, бевацизумаба и ранибизумаба при лечении диабетического макулярного отека

J.S. Heier, N.M. Bressler, R.L. Avery

Результаты рандомизированного клинического исследования сравнительной эффективности трех антивазопролиферативных факторов

bottom of page